Sales Engineer

03-05-2022

Functieomschrijving  “Sales-Engineer (SE)

 

Functiedoelstelling

De Sales-Engineer (SE) is verantwoordelijk voor het zelfstandig technisch en administratief voorcalculeren, omschrijven en uitwerken van Artechno producten en projecten.

Hij of zij integreert de producten uit de bestaande product portfolio en/of stelt nieuwe product concepten in samenspraak met de lead sales-engineer op.
Engineeringstekeningen worden door de afdeling engineering gemaakt en ondersteunend aangeleverd aan de sales afdeling. Vanuit de Artechno bibliotheek worden voor configuratie van systemen en projecten tekeningen door de sales-engineer samengesteld. Als er inhoudelijke producttekeningen moeten worden aangepast, zal dit i.s.m. de Engineeringsafdeling en Lead Sales-Engineer (LSE) worden besproken. Voor de Sales-Engineer blijft de vrijheid bestaan om mee te denken in verbeteringen en/of nieuwe productconcepten.
Op basis van de RFP vanuit de klant worden de systemen op zorgvuldige wijze samengesteld en wordt de projectie van de systemen en de plaatsing van de installaties voorbereid, zodat de werkzaamheden binnen het project, in termen van tijd, materiaal en mankracht zo efficiënt mogelijk kunnen worden uitgevoerd.

Tevens is hij of zij verantwoordelijk voor de bevestiging van gemaakte afspraken en zorgt hij of zij voor een doelmatig documentbeheer binnen de opgestelde file structuur. Sales-Engineer is voor het overgrote deel een bureaufunctie, De Sales Engineer werkt ondersteunend aan de Sales Consultant en zal desgewenst bij salesgesprekken aanwezig zijn. Besluitvorming omtrent technische vraagstukken buiten de gestelde kaders vindt echter altijd in overleg plaats tussen Sales Consultant en Sales-Engineer.
 

 

Plaats in de organisatie

Leidinggevende     : Functioneel de Lead Sales-Engineer en hiërarchisch de Commercieel Manager (plaatsvervangend)

Medewerkers         : geen

 

Vervanging

De SE wordt bij afwezigheid vervangen door een andere (L)SE.

 

Taken

-         Maakt op betrouwbare wijze voorcalculaties en offertes volgens specificaties vanuit de product bibliotheek of informatie van lead sales-engineer

-         Draagt zorg voor lay-out tekeningen van een zodanige kwaliteit dat er geen ruimte voor discussie gelaten wordt over hetgeen ontworpen is. Hierbij gelden zowel de interne als externe normen als uitgangspunt;

-         Verwerkt de voorcalculaties in overzichtelijke offertes volgens de bij Artechno geldende richtlijn;

-         Draagt zorg voor een zodanige kwalitatieve voorbereiding van het project dat gedurende de uitvoering zo min mogelijk problemen of vertragingen zullen ontstaan;

-         Calculeert benodigde materialen en arbeid in overleg met de lead sales-engineer

-         Werkt AVF+ Factory pre-engineerings trajecten voor de prospects van A tot Z uit.

-         Gedurende de werkzaamheden houdt hij of zij altijd voor ogen dat bij afwezigheid de plaatsvervanger in staat moet zijn de werkzaamheden naar behoren over te nemen. Voortdurend inzicht geven in de werkzaamheden is derhalve essentieel.

-         Organiseert kick-offs voor overdracht project organisatie

-         Draagt bij aan sales activiteiten (beurzen, webinars etc..)

 

 

 

 

 

 

 Verantwoordelijkheden

-         Verantwoordelijk voor de uitvoering van bovenstaande taken indachtig de bedrijfsfilosofie van Artechno;

-         Ziet er op toe dat bedrijfsregels worden nageleefd en dat waar mogelijk kostenbesparende technieken worden gebruikt.

-         Draagt de verantwoordelijkheid voor de eindkwaliteit van de ontwerpen, calculaties, rapporten en de offertes;

-         Verantwoordelijk voor een heldere en actuele rapportage aan de (plaatsvervangend) lead sales engineer en Commercial manager

 

Bevoegdheden

-         Vervangt mogelijk een collega sales-engineer bij diens afwezigheid;

-         Als projectverantwoordelijke i.s.m. de lead sales-engineer bevoegd voor het nemen van die maatregelen, binnen gestelde kaders, die het uitoefenen van bovenstaande taken ten goede komen;

-         Waar mogelijk geeft hij of zij gevraagd/ongevraagd op opbouwende wijze advies dat moet leiden tot verbetering van de activiteiten c.q. producten van de afdeling engineering of onderneming breed.

 

Overig

De functie brengt met zich mee dat afhankelijk van een sales traject extra werkzaamheden buiten de kantoortijden worden uitgevoerd.

 

Kwalificatie-eisen voor de functie

Persoonlijkheidskenmerken

-         HBO WTB of gelijkwaardig

-         Analytisch en systematisch

-         Ervaring met technische systemen

-         Teamplayer en zelfstandig kunnen werken

-         Inzicht in integratie van de diverse systemen

-         Ordelijk en overzichtelijk

 

-         Overtuigings- / overredingskracht

 

-         Werkdrukbestendig

 

-         Breed technisch inzicht / -kennis

 

-         Flexibel

 

-         Gepassioneerd